Geometrické plány, vytyčení hranic

 20. 09. 2007 — Potřebujete geometrický plán? Chcete stavět plot, potřebujete vytyčit hranici pozemků? Naši odborníci jsou tu pro vás. Rádi Vám poradí jak postupovat v jednotlivých situacích.  

ImageGeometrický plán

Pro každou grafickou změnu v katastru nemovitostí je nutno doložit listinu a nedílnou součástí této listiny je geometrický plán. Rádi Vám vyhotovíme geometrické plány pro:

  • rozdělení pozemku
  • změnu hranice pozemku
  • vyznačení budovy nebo změnu jejího vnějšího obvodu
  • vyznačení věcného břemene
  • doplnění pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci

Postup a přílohy k podání návrhu na vklad

Formuláře pro podání návrhu na vklad

Vytyčení hranic

Pokud se chystáte provádět stavební činnosti, které jsou vázány na hranici parcely (plot, stavba u hranice), nebo jen chcete znát hranice svých pozemků, je vždy vhodné si nechat hranici předem vytyčit. Předejdete tak možným sousedským sporům v budoucnosti.

Vytyčení hranic probíhá ve více krocích:

  1. Zaměření identických bodů mezi skutečností a katastrální mapou.
  2. Transformace katastrální mapy na zaměřenou skutečnost.
  3. Doručení pozvánky k vytyčení všem dotčeným (sousedním) vlastníkům.
  4. Vytyčení hranic za účasti vlastníků.
  5. Zaslání dokumentace o vytyčení hranice všem dotčeným vlastníkům a předání dokumentace na katastrální pracoviště.

Image Image

Zpřesnění hranic

Při vytyčení hranic může současně dojít i k zpřesnění hranic. Pokud všichni dotčení vlastníci souhlasí s vytyčeným bodem, tak při podpisu SOUHLASNÉHO PROHLÁŠENÍ a vyhotovení GEOMETRICKÉHO PLÁNU VLASTNÍKY UPŘESNĚNÉ HRANICE dojde ke zpřesnění bodu. Bod je pak určen s nejvyšší možnou přesností mxy=0,14m. Nejvíce informací o zpřesnění vytyčené hranice je možné získat z informačního letáku.

Informace o parcelách, listech vlastnictví

Informace z katastru nemovitostí lze jednoduše získat na stránkách ČÚZK: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

Pro více informací kontaktujte:

Ing. TOMÁŠ BONACINA
vedoucí ateliéru katastr nemovitostí

T +420 538 702 094
M + 420 724 013 076
tomas.bonacina@geodis_cz

Nahoru

 

 

GEODIS NEWS 2011

Nepřehlédněte

ISO 14001:2005

Certifikát ISO 11. 06. 2008 —

Společnost GEODIS BRNO zavedla systém managementu ISO 14001:2005. Certifikaci s platností do roku 2014 obdržela od společnosti TÜV SÜD Czech s.r.o.
 

 
cs_CZ en_GB bg_BG fr_FR ro_RO